Kosten en betaalwijze lidmaatschap

Voor het verenigingsjaar 2020 (01 april 2020 t/m 31 maart 2021) gelden de onderstaande lidmaatschapskosten:

 

Contributie (en Inschrijfgeld éénmalig)

 

Senior € 175,- (€ 25,- )

Junior t/m 8 jaar (geboren na 2011) € 90,-   (€ 15,- )

Junior 9 t/m 17 jaar (geboren 2003 t/m jaar 2011 ) € 120,-   (€ 15,- )

Student uitwonend (met bardienst) € 87,50   (€ 25,-) 

Gezinskorting:       4e gezinslid 25%     5e gezinslid 50%     6e + verdere gezinsleden 75%   

 

De facturatie gaat als volgt:

-  alle leden seizoen ontvangen in januari een e-mail met factuur op het bij de ledenadministratie geregistreerde e-mail adres. 

- de factuur is per persoon (dus niet meer 1 totaalfactuur per adres)

- op de factuur kan als betaalwijze een keuze gemaakt worden tussen iDeal of automatische incasso 

- uiterste betaaldatum: 16 maart 

- op de factuur staat de per 1 april geldende contributievorm: senior , junior , junior t/m 8 jaar, student met bardienst

- de bijdrage competitie senioren wordt per team gefactureerd bij de captains, die kunnen de bijdrage verrekenen met hun team. Dit moet afgerekend worden bij het ophalen van de competitie spullen, dus gaat niet meer via de contributie factuur..

- de bijdrage competitie junior / World tour / wintercompetitie junior afgelopen winter wordt individueel per jeugdlid gefactureerd

- gezinskorting (vanaf 4e lid per gezin) wordt op de factuur van het jongste lid van een gezin verwerkt