Kosten en betaalwijze lidmaatschap

Voor het verenigingsjaar 2019 (01 april 2019 t/m 31 maart 2020) gelden de onderstaande lidmaatschapskosten:

 

Per 01 april 2020 zullen de prijzen voor senioren met €10 verhoogd worden en voor de jeugd met €5 per jaar

 

Contributie (en Inschrijfgeld éénmalig)

Senior € 165,- (€ 25,- )

Junior t/m 8 jaar (geboren na 2010) € 85,-   (€ 15,- )

Junior 9 t/m 17 jaar (geboren 2002 t/m jaar 2010 ) € 115,-   (€ 15,- )

Student uitwonend (met bardienst) € 82,50   (€ 25,-) 

Gezinskorting:       4e gezinslid 25%     5e gezinslid 50%     6e + verdere gezinsleden 75%   

 

De facturatie gaat als volgt:

-  alle leden seizoen ontvangen in januari een e-mail met factuur op het bij de ledenadministratie geregistreerde e-mail adres. 

- de factuur is per persoon (dus niet meer 1 totaalfactuur per adres)

- op de factuur kan als betaalwijze een keuze gemaakt worden tussen iDeal of automatische incasso 

- uiterste betaaldatum: 16 maart 

- niet betaald = geen pasje

- de data ophalen pasjes (eind maart) zullen nader gecommuniceerd worden

- op de factuur staat de per 1 april geldende contributievorm: senior , junior , junior t/m 8 jaar, student met bardienst

- de bijdrage competitie senioren wordt per team gefactureerd bij de captains, die kunnen de bijdrage verrekenen met hun team. Dit moet afgerekend worden bij het ophalen van de competitie spullen, dus gaat niet meer via de contributie factuur..

- de bijdrage competitie junior / World tour / wintercompetitie junior afgelopen winter wordt individueel per jeugdlid gefactureerd

- gezinskorting (vanaf 4e lid per gezin) wordt op de factuur van het jongste lid van een gezin verwerkt