Lidmaatschap volwassen

Contributie (en Inschrijfgeld éénmalig)  

 

Voor het verenigingsjaar 2021 (01 april 2023 t/m 31 maart 2024) gelden voor volwassenen de onderstaande lidmaatschapskosten: 

 

Senior € 185,- (€ 25,- )

 

Bijzondere lidmaatschapsvormen  

Student uitwonend (met bardienst) € 92,50   (€ 25,-)   

Deze regeling geldt alleen voor uitwonende studenten, die een dagopleiding volgen. Zij betalen 50% van de kosten lidmaatschap senior en worden wel geacht twee bardiensten per jaar te draaien. 

U dient een schriftelijke aanvraag in, bij de ledenadministratie, met daarbij een kopie van de studentenkaart en een bewijs van inschrijving op het huidige adres, bij de ledenadministratie. Dit moet ieder jaar voor 1 januari gecontinueerd worden, anders gaan wij ervan uit, dat u van deze regeling geen gebruik meer wenst te maken.  

 

Buitenlandregeling:

Er is een regeling voor als u tijdelijk in het buitenland verblijft.

U kunt dan lid blijven tegen betaling van 35,= euro. Zodra u weer in het land bent kunt u weer een volledig lidmaatschap aanvragen bij de ledenadministratie.    

 

Trainingen voor volwassenen:

Wilt u gebruik maken van trainingen, dan dient u zichzelf aan te melden bij RG Sports, die voor TV Eemnes de trainingen verzorgt  www.rgsports.nl

De trainingen worden apart gefactureerd door RG Sports.  

 

Competitie bijdrage:

De bijdrage competitie senioren wordt per team gefactureerd bij de captains, die kunnen de bijdrage verrekenen met hun team. Dit moet afgerekend worden bij het ophalen van de competitie spullen.

 

Lid worden?