Uitslag stemming ALV donderdag 23 september 2021

23 september 2021

Middels deze mail willen we je op de hoogte stellen van de uitslag van de stemming van de bestuursvoorstellen op de ALV van donderdag 23 september 2021. In samenwerking met 3 onafhankelijke leden zijn de stemmen geteld.
 
Opkomst leden fysiek en online: 149 leden
 
Stemming 1: Het opheffen van de stichting i.c.m. de komst van 4 padelbanen op de huidige tennisbanen 1 en 2.
 
Voor:    115
Tegen:  30
Blanco: 4
 
Stemming 2: Nieuwe baansoort op de overige 7 banen van TVE voor maximaal een bruto investering van €220.000,= en een netto investering van €120.000,=
 
Voor:    104
Tegen:  36
Blanco: 8
Onthouding: 1
 
Beide voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen.
 
Namens het bestuur willen we je bedanken voor het uitbrengen van uw stem. Het bestuur gaat nu uitvoering geven aan de voorstellen en we houden u op de hoogte.

Nieuwscategorieën