Ons Erelid Willy Schat-Smit geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau

27 april 2021


Met veel trots mag ik u mededelen dat ons Erelid Willy Schat-Smit geridderd is in de orde van Oranje Nassau. Wij weten allemaal hoe belangrijk Willy voor onze tennisvereniging is geweest, maar nu wordt het ook door de koning erkend. Hieronder kunnen jullie lezen waarom Willy is voorgedragen.

Mevrouw Willy Schat-Smit (1952)

Willy Schat-Smit wordt benoemd voor haar vele vrijwilligerswerk dat ze verricht voor de tennisvereniging, het ziekenhuis, het Comité Eemnesser koeien trofee en de bridgeclub.

Als sinds 1972, bijna 50 jaar, heeft ze zich dag en nacht ingezet voor de Tennisvereniging Eemnes (TVE). Ze deed dat op allerlei fronten: niet alleen op bestuurlijk vlak, maar ook stak ze vaak de handen uit de mouwen bij allerlei praktisch werk. Het organiseren van de vele jaarlijkse toernooien was bij haar in goede handen. Maar ze zette zich ook in voor het begeleiden van nieuwe leden, de competitie-indeling en het clubblad. Ook nu nog helpt ze waar ze kan en is ze het geheugen van de vereniging. De TVE heeft dankzij Willy Schat een uitstekende reputatie als leukste open toernooi van Gooi en Eemland. Mevrouw Schat is met recht één van de steunpilaren van de TV Eemnes te noemen. 

In 1998 werd in Eemnes de Eemnesser Koeien trofee in het leven geroepen, om jaarlijks vrijwilligers die op maatschappelijk of sportief vlak een bijzondere prestatie hadden geleverd, in het zonnetje te zetten. Vanaf het begin is Willy Schat hierbij betrokken geweest. Ze beoordeelt de ingekomen voordrachten, bepaalt mede de keuze van de winnaars en is nauw betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de afsluitende feestavond. Haar bijdrage aan het comité is zeer waardevol.

In 2008 is Willy Schat vrijwilliger geworden in ziekenhuis Tergooi, locatie Blaricum. Ze zorgt voor het patiëntenvervoer binnen het ziekenhuis. Dit doet ze met veel aandacht en de juiste balans tussen ernst en vrolijkheid. Ook draagt ze bij aan een positieve sfeer in het team. 

Daarnaast weet men in haar brede vrienden- en kennissenkring Willy ook altijd te vinden voor het verrichten van hand- en spandiensten. Zo ook bij de bridgeclub, waar ze sinds een paar jaar actief is.

Nieuwscategorieën