Deelname criteria najaarscompetitie 2018

Deelname criteria najaarscompetitie 2018  

De volgende criteria voor de senioren najaarscompetitie seizoen 2018 zijn van toepassing:   1.        Het actuele door de KNLTB vastgestelde reglement voor de betreffende competitiesoort is altijd leidend; 

2.        Alleen inschrijvingen die tijdig, via het daarvoor beschikbaar gestelde formulier binnenkomen, worden geaccepteerd en verwerkt;

3.        Effectieve teamspeelsterkte en toewijzing wordt bepaald door de 4 sterkste spelers van ieder team te nemen voor de berekening van de teamspeelsterkte (enkel en dubbelrating, bij competitie met alleen dubbels, wordt twee keer de dubbelrating genomen). Bij de najaarscompetitie geldt de actuele speelsterkte (= rating) op het moment van inschrijven, tenzij specifiek anders vermeld. Peildatum rating: mei/juni van het lopend jaar;

4.        Inschrijven kan als team (tenminste 4 spelers), of individueel. Uit alle aangemelde individuele spelers worden teams geformeerd door de TC/VCL. Bij individuele inschrijvingen wordt rekening gehouden met de individuele voorkeuren maar de indeling van de TC/VCL is leidend. Indien er teveel of te weinig individuele inschrijvingen zijn beslist de TC/VCL over deelname. Een uit individuele inschrijvingen samengesteld team wijst in eerste instantie zelf een captain aan, de TC/VCL behoudt zich het recht voor bij uitblijven van informatie zelf de captain aan te wijzen. 5.        75% van de maximaal beschikbare teamplaatsen zijn gereserveerd voor teaminschrijvingen en 25% voor individuele inschrijvingen. Indien er plaatsen overblijven worden die opgevuld met teams uit de andere categorie;

6.        Voordat de toewijzing plaatsvindt worden eerst de teams samengesteld uit de individuele inschrijvingen;

7.        Wanneer meer teams zich inschrijven dan dat er beschikbare plaatsen zijn treden de toewijzingsregels in. Toewijzing van teams aan de najaarscompetitie vindt plaats op basis van de volgende overwegingen (in genoemde volgorde):

a.        Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijdscategorie of spelsoort (dames, heren, gemengd, of de verschillende enkel en dubbel varianten);

b.        Teams die niet geplaatst zijn voor de voorjaarscompetitie van het lopende kalenderjaar en voor tenminste 75% gelijk zijn aan de inschrijving eerder dat jaar;

c.        Teams die voor tenminste de helft bestaan uit personen die het lopende kalenderjaar geen competitie hebben gespeeld anders dan als invaller;

d.        Speelsterkte. Teams worden eerst ingedeeld naar in welke klasse ze uitkomen, bijv. 4e of 1e klasse. Vervolgens van sterkste naar zwakste team binnen de klasse. Als eerste wordt het sterkste team uit de laagste klasse geselecteerd. Vervolgens het sterkste team uit de daaropvolgende klasse enz. Hierdoor plaatsen we per klasse de sterkste teams. Tegelijkertijd krijgen de lagere klassen een voordeel omdat eerst een team uit de laagste klasse wordt gekozen enz.

8.        Individuele inschrijvingen. De TC/VCL stelt de teams op basis van individuele inschrijvingen de dag na de deadline vast en communiceert deze per email en/of telefoon. Binnen de daaropvolgende 3 werkdagen moeten de teamleden  een captain aanwijzen.

9.        Bij over-inschrijving beslissen de competitieleiders (VCL) samen met de Technische Commissie welke teams uiteindelijk worden opgesteld volgens bovenstaande criteria. Alle teams zullen op de hoogte worden gehouden van het feit of ze wel of niet kunnen meedoen.  

Overig:

●         Aangeraden wordt om minimaal 5 spelers per team op te stellen;

●         Bij verhindering van één of meerdere personen tijdens de competitie zorgt het team zelf voor vervanging;

●         Boetes tijdens de competitie zijn voor rekening van het team zelf.

●         Deelnemers dienen in principe alle wedstrijden beschikbaar te zijn;    

Uiterlijk 1 juli worden de definitieve teamopstellingen bekend gemaakt.  

TC/VCL TV Eemnes  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31355315150

bezoekadres, hier is geen brievenbus! (Postadres: Postbus 76, 3755 ZH Eemnes)

Noordersingel 2
3755 EZ Eemnes
Nederland